logó camera lens

Márvány Fotóműhely

Dr. Grin Igor

A múlt században. 1943-ban születtem Zágrábban, Horvátország fővárosában. Családom 1951 augusztusában költözött Mosonmagyaróvárra, ahol általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat végeztem. A szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán 1969-ben szereztem középiskolai tanári diplomát, majd doktori címet. Kutatási témámnak a magyarországi horvátok és szerbek epikus és lírai népköltészeti hagyományait választottam. Évekkel később a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén PhD-fokozatot szereztem, ugyane témában.
1972-től, 2005. évi nyugalomba vonulásomig voltam a Munkácsy Mihály múzeum néprajzi osztályának alapító munkatársa, később a Békés megyei múzeumi szervezet megyei igazgatóhelyettese és igazgatója. Néprajzkutatói pályám évtizedeiben mindennapi munkaeszközöm volt a paraszti kultúra szellemi jelenségeinek és tárgyi rekvizitumainak rögzítésére szolgáló fényképezőgép.
Harmincévesen határoztam el, hogy majdan felszabaduló alkotói energiámat a tájfotográfia területén hasznosítom majd. E témakör idehaza is számtalan lehetőséget kínál, ezeket igyekeztem kiaknázni az elmúlt, tizenkét évnyi idő alatt.
Szűkebb, választott pátriámban, Békés megyében kezdtem a munkát. Itt számos élőhelyen szisztematikusan fényképeztem a hazánkban máig indokolatlanul kevéssé ismert békési tájak szépségeit, s teszem ezt a mai napig is. Fotografáltam a Balaton mindkét partján, a Szigetközben, Zalában, de megfordultam a Duna-Dráva Nemzeti Park néhány kies pontján, dolgoztam továbbá kastélyok parkjaiban: Szabadkígyóson, Szarvason, Dégen, Hédervárott és Keszthelyen. Fotós érdeklődésem elvitt Erdélybe, a Kelemen-havasokba és az Erdélyi Középhegység vidékére is.
Eredeti elhatározásomhoz lényegében máig hű maradtam, de a filmes technikát digitálisra cseréltem. Azóta más műfajokban is dolgozom: szívesen készítek portrékat, és absztrakt fotógrafikával kísérletezem. Fotográfiai munkám elismeréseként 2008-ban a Békéstáji Művészeti Társaság, szakmai díjával ismerve el Békés megye művésztársadalmának tagjairól készített portréimat, felvett tagjai sorába. Ugyanez évtől vagyok tagja a Márvány Fotóműhely – korábban Berekméri Zoltán Fotókör – alkotói körének.
A jelzett időszakban itthon és külföldön mintegy félszáz egyéni tárlatot rendeztem, és számos kollektív kiállításon vehettem részt. Alkotásaimat ez ideig – egyebek között – Battonyán, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyt, Pécsett, Mosonmagyaróvárott, Békésen, Gyulán, Orosházán, Aradon, Nagyszalontán és Tarnowszkie Góryban rendezett kiállításokon mutathattam be.

Békéscsaba, 2018. október

Galéria