logó camera lens

Márvány Fotóműhely

Barabás Ferenc

1968–71 között kéziszedő szakmát tanult. 1973-ban, érettségizet a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban. Munka és tanulás mellet rajz- és képzőművészeti tanulmányokat folytat a kaposvári Balázs János Képzőművészeti Szakkörben, Gerő Kázmér és Ruisz György festőművészek irányítása alatt. 1975-ben Kaposváron, a TIT Fiatal Alkotók Fórumán belül önálló grafikai kiállítással mutatkozott be (rajzok, linómetszetek, monotypiák).
1977-től a Móra Ferenc Gyermek és Ifjúsági Könyvkiadóhoz került műszaki szerkesztőnek. Itt tanulta meg a könyvszerkesztés alapjait. 1978-ban nyomdaipari technikus vizsgát tett. 1979-től már a Corvina Kiadó könyvtervező, műszaki szerkesztője. A Művelődésügyi Minisztérium és a Kiadók Egyesületének ösztöndijával 1985–86-os iskolai tanévben aspirantúrát végzett a lipcsei Hochschule Grafik und Buchkunst könyv- tervezői szakán, ahol Gert Wunderlich, Gutenberg-díjas professzor volt a konzulense. Itt volt alkalma fotós ismereteink bővítésére is. Hazaérkezése után tovább folytatta a kiadói tervező-szerkesztői munkát, amit a Magyar Szépkönyv versenyen elért sikerek, oklevelek is bizonyítanak. Részt vesz a békéscsabai Alkalmazott Grafikai Művésztelep éves rendezvényein.
1990 óta tagja a Művészeti Alapnak és annak jogutód szervezetének a MAOE-nak.
1991-ben lehetőséget kap, hogy bemutathassa Görögországban – European Cultural Centre of Delphi, – Jannisz Ritszosz: Testté lett ige című magyar nyelvű verses könyvéhez készült illusztrációit (amely Papp Árpád fordításában olvasható magyarul) és egyéb görög témájú grafikáit.
1996-ban a békéscsabai Jókai Színházban egy új grafikai műfajjal a computer grafikával jelentkezett. Tagja és rendszeres kiállítója a Békéstáji Művészeti Társaságnak és a Márvány Fotóklubnak. 1990-es rendszerváltás után megalapította a Typografika Kft-t. Saját grafikai studió, melynek alaptevékenysége grafikai tervezés, könyvkiadás, kiadásszervezés és nyomdaipai szolgáltatás valamint könyvelés. Nagyon sok reprezentatív hazai, megyei, erdélyi, és több nyelvű könyv kiadása, tervezése és kivitelezése az Ő nevéhez és cégéhez kötődik. Ma már elmondhatjuk, hogy méltó folytatója a Kner–Tevan hagyományoknak. Szakmai elismertségét bizonyítja a 2000-ben kapott Tevan-díj.

Galéria